Created with Sketch.

Агрономия на Слънчогледовите Хибриди

October 27, 2017

Получаването на висок добив от дадена култура изисква влагането на високопроизводителни суровини, например използването на висококачествени хибридни семена с технологията Clearfield и Clearfield Plus.

Хибридните семена се получават, като растениевъдите ограничават способността на слънчогледа да се опрашва свободно и кръстосват два различни сорта, в резултат на което потомството проявява здравината на хибрид, израства по-силно и по-здраво и от двата родителя и дава по-голям добив.

Хибридните слънчогледи се развиват добре при системи с конвенционална обработка на почвата, въпреки че някои основни общовалидни агрономически факти трябва да бъдат взети под внимание, за да се стимулира производителността на културите.

Първо, струва си да се използват пълноценно пестицидни препарати за третиране на семената, тъй като това са най-ефективните и икономични възможности за борбата с вредителите, които може да използвате, и те ще защитават семената Ви от изваждането им от чувала до вкореняването.

Вредители и заболявания дори в малка степен в ранните стадии на развитие на растенията може значително да повлияят на крайния добив.

Препоръчително е да приложите третиране на семената с препарат с двойно действие, съдържащ инсектицид и фунгицид, за да защитите младите култури от насекоми и болести по кълновете.

При засаждане на Вашата култура – без обработка на почвата или при минимална или конвенционална обработка – внимателно калибрирайте сеялката за оптимална гъстота на растенията според Вашата система и Вашите условия.

Оптималната гъстота на растенията е различна и зависи от системата, района и дори сезона, но имайте предвид, че слънчогледът се нагажда към слабата гъстота, като увеличава броя на семената на пита и теглото на отделните семена, докато при по-висока гъстота броят на семената на пита и теглото на отделните семена намаляват.

Хибридните слънчогледи са особено подходящи за гъстота на растенията в долния край на скалата, тъй като имат чудесни характеристики за компенсиране и раждат също както при висока гъстота, но с по-нисък разход на семена като цяло.

Съобразете се също така с крайния потребител – размерът на семената за ядене ще е по-малък при по-висока гъстота, така че дори добивът и в двата случая да остане висок, количеството семена с очакваните размери може да спадне.

Технологиите Clearfield и Clearfield Plus предлагат на производителите отлични възможности за контрол на плевелите, особено по време на стадия на поникването и на ранния растеж.

Повишената толерантност на културите към Clearfield хербициди, заложена в хибридните слънчогледи, позволява на производителите да прилагат мощни широкоспектърни хербициди за стадия след поникване, които осигуряват дълготраен остатъчен контрол на плевелите.

Related Articles

Здравословни високоолеинови масла – добри за потребителите и добри за производителите

Портфолиото на Nuseed за слънчоглед с високо съдържание на олеини дава на европейските производители хибридни…

Show more

Глобалното и диверсифициращо търсене на слънчоглед създава възможности

На световния пазар на растителни масла доминира до голяма степен палмовото масло, което допринася за…

Show more

Изборът на слънчогледи – мисли за възвръщаемост на инвестициите

Слънчогледовите производители получават силни резултати. Попитайте който и да е производител защо отглежда слънчоглед и…

Show more

Слънчогледите се очакват да достигнат 50 милиона тона глобално за първи път

Световните слънчогледови площи достигнаха нови висоти през 2017 г., но лошото време се намеси на…

Show more