Created with Sketch.

Слънчоглед

Доказано качество, нови пазари

Международните научноизследователски и развойни екипи на Nuseed разработват слънчогледови хибриди от световна класа с цел висока производителност на всеки пазар. Нашите регионални екипи доказват качеството на Nuseed на местна почва. Това, заедно със свързването на производителите, преработвателите и операторите на пещи с нови пазари и възможности, е нашият ангажимент за успеха на целия слънчогледов сектор.