Created with Sketch.

Маслодаен слънчоглед

Превъзходно маслено съдържание

Маслодайният слънчоглед обикновено се класифицира според олеиновото съдържание (мононаситените мазнини). Направете своя избор между пет линолови или три високоолеинови маслодайни слънчогледови хибрида на Nuseed за ранно до късно зреене с Clearfield® или сулфонилурейна устойчивост или без устойчивост към хербициди.

Камаро 2 Импакт Торино N4LM408 Кобалт 2 NHK12M010 N4HM411 X4219
Маслодаен тип Линолов Линолов Линолов   Линолов Високоолеинов   Високоолеинов   Високоолеинов Линолов
Устойчивост на хербициди Cl  Cl  Cl  Cl  Cl  Cl  SU
Група на зрялост Средно-късна Средно-късна Средно-късна Средно-късна Ранен Средно-късна Средно-късна Средно-ранен
Вегетационен период (дни)  105-115  105-115  105-115  105-115  90-100 105-115  105-115  100-105
ПРЕГЛЕД Download Download Download Download Download Download Download Download